Virtual Tour

JUSTIN PHILIP LOVELL

Trình độ học vấn:

  • Thạc sĩ học thuật ngành Tư pháp hình sự – Đại học John Jay năm 2011.
  • Cử nhân ngành Nghiên cứu Tư pháp hình sự – Đại học Houston năm 2007.
  • Chứng nhận Hợp chuẩn giáo viên năm 2021.

Kinh nghiệm:

  • 4 năm trong công việc giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện