Virtual Tour

Lê Thanh Lan

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Toán học – Đại học KHTN
  • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Kinh nghiệm:

  • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện