Virtual Tour

Lê Thị Liễu

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

  • Hơn 4 năm trong công việc giảng dạy

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện