Virtual Tour

Nguyễn Anh Tuấn

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Đồng Nai

Kinh nghiệm:

  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các trường, trung tâm Anh ngữ

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện