Virtual Tour

Nguyễn Đức Vinh

Trình độ hoc vấn:

  • Thạc sỹ Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM

Kinh nghiệm:

  • Hơn 10 năm trong công việc giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện