Virtual Tour

Nguyễn Hoàng Lê Vũ

Trình độ học vấn:

  • CĐ Công tác Xã hội – Đại học Mở TP.HCM.
  • Chứng chỉ Piano của London College of music Examinations.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện