Virtual Tour

Nguyễn Ngọc Phương Vinh

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện