Virtual Tour

Nguyễn Thị Nhật Tuyền

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân ngành giáo dục chính trị – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện