Virtual Tour

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm Huế.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện