Virtual Tour

Phạm Hồ Hoàng Điệp

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân giáo dục Tiểu học – Đai học Sư Phạm TPHCM.
  • Cử nhân Ngữ văn Anh – Đại học KHXH & NV.

Kinh nghiệm:

  • 16 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện