Virtual Tour

Phan Quỳnh Như

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy trường Quốc tế.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện