Virtual Tour

SEAN RONALD ALMOND

Trình độ học vấn:

  • Thạc sĩ khoa học ngành Hệ thống thông tin quản lý – Đại học Salford năm 2019.
  • Chứng chỉ sau đại học ngành Sư phạm – Đại học Derby năm 2022.

Kinh nghiệm:

  • 2 năm trong công việc giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện