Virtual Tour

Trần Phúc Hậu

Trình độ học vấn:

  • CĐ Sư phạm Âm nhạc – CĐ Văn hoá nghệ thuật TPHCM.
  • Tín chỉ Popular Music Theory – London College of music Examinations.

Kinh Nghiệm:

  • 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm đào tạo tài năng.
  • Hơn 6 năm trong lĩnh vực giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện