Virtual Tour

Trần Thị Thảo

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện