Virtual Tour

Bùi Thị Hà My

Trình độ học vấn:

  • Thạc sỹ Thạc sỹ Ngôn ngữ học – Đại học Khoa học – Đại học Huế

Kinh nghiệm:

  • Hơn 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện