Virtual Tour

CHANTE NICOLE GREENE

Trình độ học vấn:

  • Thạc sĩ ngành Nghiên cứu giáo dục – Đại học Walden năm 2022.
  • Cử nhân khoa học ngành Sư phạm mầm non – Đại học bang Florida năm 2009.
  • Giấy phép giáo viên – Bang Bắc Carollina năm 2021.

Kinh nghiệm:

  • 13 năm trong công việc giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện