Virtual Tour

Châu Mỹ Linh

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện