Virtual Tour

Đào Bích Ly

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân giáo dục nghề nghiệp (Thiết kế) – Đại học Công nghệ và Thiết kế quốc gia Kyiv.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện