Virtual Tour

Nguyễn Thị Anh Thư

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân GD Chính trị – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • 2 năm kinh nghiệm tại CTY Quốc tế GAIA.
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện