Virtual Tour

Phạm Lê Duy Thông

Trình độ học vấn:

  • Kỹ sư Công nghệ rau hoa và cảnh quan – Đại học Nông Lâm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BCIS.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện