Virtual Tour

Trần Thị Quỳnh Như

Trình độ học vấn:

  • Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học môn Hoá học – Đại học Sư phạm Huế.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện