Virtual Tour

ZACHARRY HENSON

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân khoa học ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Missouri – St.Louis năm 2015.
  • Chứng chỉ sau đại học ngành Sư phạm – Đại học Nottingham năm 2022.

Kinh nghiệm:

  • 5 năm trong công việc giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện