Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

IGCSE Lớp 9 & 10 – Toán học/Global Perspectics (9)

Trình độ học vấn:

 • Tiến sĩ ngành Triết học, Aeroacoustics – Đại học Southampton năm 2007.
 • Cử nhân Kỹ sư kỹ thuật âm thanh – Đại học Southampton năm 2002.
 • Chứng chỉ sau đại học ngành sư phạm – Đại học Sunderland năm 2019.

Kinh nghiệm:

 • 10 năm trong công việc giảng dạy.
IGCSE Điều phối viên và Cán bộ Khảo thí

Trình độ học vấn:

 • Thạc sĩ khoa học ngành Hệ thống thông tin quản lý – Đại học Salford năm 2019.
 • Chứng chỉ sau đại học ngành Sư phạm – Đại học Derby năm 2022.

Kinh nghiệm:

 • 2 năm trong công việc giảng dạy.
Giáo viên hỗ trợ EAL (Tiểu học)

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân khoa học ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Missouri – St.Louis năm 2015.
 • Chứng chỉ sau đại học ngành Sư phạm – Đại học Nottingham năm 2022.

Kinh nghiệm:

 • 5 năm trong công việc giảng dạy.
Giáo viên Tiếng anh 1.3/1.4

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân ngành Sư Phạm.

Kinh nghiệm:

 • 3 năm trong công việc giảng dạy.
Giáo viên Tiếng anh 3.3/3.4

Trình độ học vấn:

 • Thạc sĩ học thuật ngành Tư pháp hình sự – Đại học John Jay năm 2011.
 • Cử nhân ngành Nghiên cứu Tư pháp hình sự – Đại học Houston năm 2007.
 • Chứng nhận Hợp chuẩn giáo viên năm 2021.

Kinh nghiệm:

 • 4 năm trong công việc giảng dạy.
Giáo viên Tiếng anh 1.1/1.2

Trình độ học vấn:

 • Thạc sĩ ngành Nghiên cứu giáo dục – Đại học Walden năm 2022.
 • Cử nhân khoa học ngành Sư phạm mầm non – Đại học bang Florida năm 2009.
 • Giấy phép giáo viên – Bang Bắc Carollina năm 2021.

Kinh nghiệm:

 • 13 năm trong công việc giảng dạy.