Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ hoc vấn:

 • Thạc sỹ Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 10 năm trong công việc giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Kỹ sư Công nghệ rau hoa và cảnh quan – Đại học Nông Lâm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BCIS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Hoá học – Đại học Sài Gòn.
 • Thạc sỹ Hoá hữu cơ – Đại học Khoa học Tự nhiên.

Kinh nghiệm:

 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy và trợ giảng cho trường Quốc tế.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • 9 năm giảng dạy tại trường Á Châu
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • 9 năm giảng dạy tại trường Á Châu
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy