Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Giáo viên Toán

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Khoa học Vật liệu – Đại học Khoa học tự nhiên.
 • Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trại trường học và trung tâm giáo dục.
Giáo viên Toán

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Điều phối viên MakerSpace

Trình độ học vấn:

 • Kỹ sư Công nghệ rau hoa và cảnh quan – Đại học Nông Lâm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BCIS.
Giáo viên MakerSpace

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Hoá học – Đại học Sài Gòn.
 • Thạc sỹ Hoá hữu cơ – Đại học Khoa học Tự nhiên.

Kinh nghiệm:

 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy và trợ giảng cho trường Quốc tế.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • 9 năm giảng dạy tại trường Á Châu
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • 9 năm giảng dạy tại trường Á Châu
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy