Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Giáo viên Toán

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Quy Nhơn

Kinh nghiệm:

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Trợ giảng

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân ngôn ngữ Anh Sư phạm – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Trợ giảng

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Hoa Sen.

Kinh nghiệm:

 • Biên, phiên dịch tự do và hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Trợ giảng

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Anh văn – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong đó có 6 năm tại BCIS.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • 10 năm giảng dạy tại trường Á Châu
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy
Giáo viên Mỹ thuật

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.