Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Quy Nhơn

Kinh nghiệm:

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân ngôn ngữ Anh Sư phạm – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Hoa Sen.

Kinh nghiệm:

 • Biên, phiên dịch tự do và hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Anh văn – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong đó có 6 năm tại BCIS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • 10 năm giảng dạy tại trường Á Châu
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.