Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy..
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong công việc giảng dạy.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư Phạm Ngữ Văn,Đại học Sư Phạm, Đồng Tháp, 2013
 • CĐ GDTiểu học – ĐH Đồng Tháp

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm trong công việc giảng dạy
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm trong công việc giảng dạy
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường công.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ hoc vấn:

 • Thạc sỹ Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 10 năm trong công việc giảng dạy.