Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong công việc giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư Phạm Ngữ Văn,Đại học Sư Phạm, Đồng Tháp, 2013
 • CĐ GDTiểu học – ĐH Đồng Tháp

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm trong công việc giảng dạy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm trong công việc giảng dạy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường công.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ hoc vấn:

 • Thạc sỹ Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm, TP.HCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 10 năm trong công việc giảng dạy.