Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Special Needs Teacher 7 – 12

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân KHXH ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha/ ngôn ngữ Anh – Đại học bang Texas năm 2014.
 • Chứng chỉ giáo dục Texas năm 2019.

Kinh nghiệm:

 • 5 năm trong công việc giảng dạy.
Giáo viên tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy trường Quốc tế.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm Huế.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Tin học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Tin học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường công và trung tâm giáo dục.
Giáo viên Toán

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Toán học – Đại học KHTN
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Kinh nghiệm:

 • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.