Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân KHXH ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha/ ngôn ngữ Anh – Đại học bang Texas năm 2014.
 • Chứng chỉ giáo dục Texas năm 2019.

Kinh nghiệm:

 • 5 năm trong công việc giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy trường Quốc tế.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Tin học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường công và trung tâm giáo dục.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Toán học – Đại học KHTN
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Kinh nghiệm:

 • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm Huế.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy.