Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân ngành giáo dục chính trị – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học môn Hoá học – Đại học Sư phạm Huế.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Lịch sử – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân giáo dục nghề nghiệp (Thiết kế) – Đại học Công nghệ và Thiết kế quốc gia Kyiv.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sài Gòn

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong công việc giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.