Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Thạc sỹ Thạc sỹ Ngôn ngữ học – Đại học Khoa học – Đại học Huế

Kinh nghiệm:

 • Hơn 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Sinh học – Đại học Sư phạm Huế

Kinh nghiệm:

 • Gần 5 năm giảng dạy tại các trường Huế Star, Việt Anh, Kỹ năng sống Hoàn Năng.
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Sài Gòn.
 • Cử nhân giáo dục tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Gần 10 năm vị trí trợ giảng BCIS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • CĐ Sư phạm Âm nhạc – CĐ Văn hoá nghệ thuật TPHCM.
 • Tín chỉ Popular Music Theory – London College of music Examinations.

Kinh Nghiệm:

 • 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm đào tạo tài năng.
 • Hơn 6 năm trong lĩnh vực giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân sư phạm Địa lý – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế.
 • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân giáo dục Tiểu học – Đai học Sư Phạm TPHCM.
 • Cử nhân Ngữ văn Anh – Đại học KHXH & NV.

Kinh nghiệm:

 • 16 năm kinh nghiệm giảng dạy.