Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Giáo viên Vật lý

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Cần Thơ

Kinh nghiệm:

  • Hơn 28 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên Vật lý

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.