Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Cần Thơ

Kinh nghiệm:

  • Hơn 28 năm kinh nghiệm giảng dạy.