Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy
Giáo viên Âm nhạc

Trình độ học vấn:

 • CĐ Công tác Xã hội – Đại học Mở TP.HCM.
 • Chứng chỉ Piano của London College of music Examinations.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Chính trị – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 2 năm kinh nghiệm tại CTY Quốc tế GAIA.
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Trợ giảng

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Hoa Sen.
 • Chứng chỉ TESOL.

Kinh nghiệm:

 • 6 năm kinh nghiệm làm việc ở môi trường giáo dục.
Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Đồng Nai

Kinh nghiệm:

 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các trường, trung tâm Anh ngữ
Giáo viên Sinh học

Trình độ học vấn:

 • Thạc sỹ Sinh học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.