Virtual Tour

Đội ngũ giáo viên

Đội Ngũ Giáo Viên BCIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • CĐ Công tác Xã hội – Đại học Mở TP.HCM.
 • Chứng chỉ Piano của London College of music Examinations.

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân GD Chính trị – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 2 năm kinh nghiệm tại CTY Quốc tế GAIA.
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Hoa Sen.
 • Chứng chỉ TESOL.

Kinh nghiệm:

 • 6 năm kinh nghiệm làm việc ở môi trường giáo dục.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Đồng Nai

Kinh nghiệm:

 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các trường, trung tâm Anh ngữ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trình độ học vấn:

 • Thạc sỹ Sinh học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.